เครื่องถ่ายเอกสารดีไซน์สวย

ประโยชน์ของเครื่องถ่ายเอกสาร

การใช้เครื่องถ่ายเอกสาร มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในสำนักงาน ดังนี้

1. ประหยัดเวลา แรงงาน เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องพิมพ์งานทีเหมือนกันหลาย ๆ ครั้ง โดยเฉพาะเอกสารที่เป็นลายเส้น รูปภาพ แผนผัง ไม่ต้องมาเขียนหรือวาดใหม่ซึ่งต้องใช้เวลามาก

2. ทำสำเนาได้สะดวกรวดเร็วและไม่จำกัดจำนวน นอกจากนี้ถ้ามีที่พิมพ์ผิดที่ต้นฉบับและได้แก้ไขเรียบร้อยแล้วเมื่อถ่ายเอกสารจะไม่ปรากฏรอยให้เห็นในเอกสารฉบับสำเนา

3. ขั้นตอนและวิธีการใช้งานง่าย ไม่ต้องใช้เวลาในการเรียนหรือฝึกฝนมากนัก

เครื่องถ่ายเอกสารระบบอัตโนมัติ

เครื่องถ่ายเอกสาร ระบบอัตโนมัติ (Electrostatic copying Machine) มีคุณภาพและขีดความสามารถในการใช้งานตากต่างกันไป อย่างไรก็ตามถ้าหากแบ่งประเภทของเครื่องถ่ายเอกสารตามลักษณะของงานที่ผลิตได้ สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท และชนิดพิมพ์ขาวดำ กับการใช้งานทางธุรกิจที่สามารถกำหนดเองขั้นตอนการทำงานที่เป็นกระบวนการที่ง่ายและนำนวัตกรรมที่แท้จริงให้กับสภาพแวดล้อมที่ทำงานของคุณและรุ่นมัลติฟังก์ชั่นสีมีให้เลือกใช้หลากหลายตามลักษณะการใช้งานของการถ่ายเอกสารและเครื่องปริ้นเตอร์ อาทิ

– ECOSYS FS-4100DN

– ECOSYS FS-2100DN

– ECOSYS FS-2100D         

– ECOSYS FS-1060DN

– ECOSYS FS-1040

เครื่องถ่ายเอกสาร

วิธีใช้ เครื่องถ่ายเอกสาร

เครื่องถ่ายเอกสาร ที่ดีก็ควรรู้จักใช้ให้เหมาะสม และนี่คือข้อควรระวังในการใช้ถ่ายเอกสาร ดังต่อไปนี้

1. ตรวจดูคุณสมบัติของเครื่องกับกระดาษหรือวัสดุอื่นใดที่ใช้ทำสำเนาให้ถูกต้องตรงกัน เนื่องจากเครื่องบางรุ่นสามารถใช้กับกระดาษธรรมดา กระดาษถ่ายเอกสาร หรือแผ่นโปร่งใสก็ได้ แต่บางรุ่นต้องใช้กระดาษถ่ายเอกสารชนิดเดียวเท่านั้น

2. เพื่อป้องกันปัญหากระดาษซ้อนหรือกรดาษติด ควรคลี่กระดาษก่อนที่จะนำไปถ่ายเอกสารทุกครั้ง

3. ไม่ควรหยิบสำเนาเอกสารที่ถ่าย ในขณะที่นิ้วมือสกปรก เปียกชื้น หรือเปื้อนน้ำมัน เพราะจะทำให้สำเนาเอกสารเปื้อนเป็นรอย

4. หากมีควันจากเครื่อง หรือมีเสียงผิดปกติ หรือนอกตัวเครื่องร้อนเกินไปให้หยุดเครื่องทันที

เครื่องถ่ายเอกสารพิมพ์งานเอกสาร

เครื่องถ่ายเอกสารเป็นอุปกรณ์อย่างหนึ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาสำหรับงานการพิมพ์เอกสารเป็นหลัก โดยรับคำสั่งงานจากปลายนิ้วของคนผ่านคอมพิวเตอร์ ปัจจุบันการถ่ายเอกสารทำได้หลายอย่าง โดยใช้หลักง่ายๆ ดังนี้

1. พิมพ์เอกสารด้วยการรับคำสั่งการพิมพ์ในรูปแบบข้อความ รูปภาพอิเล็กทรอนิกส์ จากเครื่องคอมพิวเตอร์สู่เครื่องปริ้นเตอร์ถูกพิมพ์ลงภายในกระดาษ

2. Copy การถ่ายเอกสารด้วยเครื่องปริ้นเตอร์ เช่นเดียวกับเครื่องถ่ายเอกสาร

3. Scan คือการนำเข้าเอกสารที่เป็นข้อความหรือรูปภาพที่อยู่ในแผ่นกระดาษเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ โดยเปลี่ยนรูปแบบเป็นไฟล์ PDFซึ่งเป็นรูปแบบการจัดเก็บแบบอิเล็กทรอนิกส์แทน

4. Fax รับ-ส่งแฟกซ์ หรือโทรสาร โดยการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์บ้าน