เกี่ยวกับเรา

บริษัทจำกัดของเรา เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้างที่จัดตั้งขึ้นโดยทีมงานวิศวกรที่มากประสบการณ์ในงานก่อสร้างและงานระบบต่างๆ เราเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งมีวิศวกรที่เชี่ยวชาญเฉพาะด้านงานก่อสร้างโรงงาน อาคารพานิช ที่พักอาศัย ทั้งสองบริษัททำงานภายใต้ทีมงานเดียวกัน เรามีโครงการต่างๆ ที่ได้ก่อสร้างและมีผลงานไว้เสนอท่านต่อไป หากท่านมีความประสงค์ให้ทางทีมงานวิศวกรบริษัทของเราบริการท่านในงานก่อสร้าง เช่น การขอใบอนุญาตก่อสร้าง ออกแบบให้ฟรี!!! ดูผลงานก่อสร้างของเราเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ และสอบถามรายละเอียดได้ที่

– รับเหมาก่อสร้างทั่วไป

– รับเหมาก่อสร้างระบบสาธารณูปการ

– รับเหมาก่อสร้างระบบวิศวกรรมเครื่องกล

– รับเหมาก่อสร้างระบบวิศวกรรมโยธา

– รับเหมาก่อสร้างโครงสร้างวิศวกรรม

– รับเหมาก่อสร้างระบบวิศวกรรมไฟฟ้า

– รับเหมาก่อสร้างระบบไฟฟ้า

– รับเหมาก่อสร้างระบบปรับอากาศ

– รับเหมาก่อสร้างระบบน้ำใช้

– รับเหมาก่อสร้างระบบรักษาความปลอดภัย

– รับเหมาก่อสร้างระบบเครือข่ายการสื่อสารระบบ (ระบบ LAN, อินเตอร์เน็ต)

– รับเหมาก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์

เราเป็นบริษัทจำกัดที่จัดตั้งขึ้นโดยทีมงานวิศวกรรมที่มากประสบการณ์ในงานรับเหมาก่อสร้างตั้งแต่ปี 1995 ผลงานของเราในงานรับเหมาก่อสร้างที่ผ่านมามีมากมายดังนี้งานรับเหมาก่อสร้าง โรงงาน โกดัง อาคาร คอนโด โครงสร้างไฟฟ้า ประปา และอื่นๆ เป็นต้น